Algemeen

De wedstrijden worden gehouden volgens de regels van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond.

Wedstrijdleiding
Wedstrijdleiding: Elianne Baltus
Veiligheidscoördinator: Camiel Wierikx
Hoofd van de jury: Sandra Roest

Deelname

Voor de nummers 302, 705 en 706 (Talenten 4* en 8+) geldt dat:

  • Deze nummers alleen open staan voor bij de NSRF aangesloten verenigingen.
  • Alleen roeiers die nog nooit in klasserende velden zijn uitgekomen, hierin mogen starten.
  • Iedere ploeg uit ten minste zes of drie onervaren roeiers voor respectievelijk de 8+ en 4* dient te bestaan (stuurman/vrouw niet meegeteld).
  • Per vereniging slechts één ploeg per talentveld ingeschreven kan worden.
  • Dubbel bootgebruik niet mogelijk is.
  • De stuurman/-vrouw aantoonbaar eerder een boord-aan-boord wedstrijd over twee kilometer heeft gestuurd in een gladde boot. Aan deze voorwaarde moet het ingeschreven stuurlid voldoen bij sluiting van de inschrijving. Als hier niet aan wordt voldaan, volgt uitschrijving.
  • De stuurman/-vrouw hoeft niet gewogen te worden.

Slotbepalingen

Disciplinaire maatregelen

Indien deze bepalingen of aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgens artikel 69 RvR. Voor de gehele sprintwedstrijd is de tijdsstraf vastgelegd op 10 seconde.

Ex aequo-norm

De ex aequo norm voor de time trials is 0.20 seconden. De consequentie van een ex aequo zijn als volgt: beide ploegen zullen dezelfde plaats toegewezen krijgen, waar nodig zullen twee ploegen een blik mogen ophalen.

Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.

Schade en letsel

De organisatie, de stichting Erasmussprints en A.R.S.R. ”Skadi” aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

Versie: 02-07-2018.