Wedstrijd

De Erasmussprints is een wedstrijd over 1000m, waarbij iedere ploeg een handicapfactor toegekend krijgt.

De handicapfactoren die worden gebruikt zijn uitgebreid getest en worden al lange tijd gebruikt door “KR&ZV De Maas” voor de maandelijkse Rotte Competitie gedurende de winter, door Breda voor de Mark-competitie en door “De Hoop” voor het veteranenklassement. Leeftijd wordt tot op een maand nauwkeurig meegewogen, verder zijn geslacht (man/vrouw) en het boottype (boord, scull, aantal roeiers en bijvoorbeeld C-boot) in de handicapfactoren verdisconteerd.

Uniek aan de Erasmussprints is dat de handicapfactor als tijd bij de start (dus voorafgaand aan de wedstrijd!) wordt verrekend. De roeier of ploeg met de laagste (lichtste) handicap start als eerste. De ploeg met de hoogste (zwaarste) handicap start als laatste van het veld. Alle ploegen zullen ongeveer gelijk de finish naderen, winnaar is degene die als eerste over de finish komt.

Voor de startprocedure wordt gebruik gemaakt van lichten met een speciaal individueel aansturingsysteem zodat ieder licht computergestuurd op het juiste moment het startsein voor de betreffende ploeg geeft. Het systeem is na de wedstrijden in 2012 aangepast in samenwerking met Time Team om de betrouwbaarheid te vergroten. Het systeem is met succes toegepast bij de Dutch Masters Open, ook een 1000-meter wedstrijd met startverschillen en handicap-factoren, speciaal voor veteranenroeiers.

De opzet van de Erasmussprints maakt het mogelijk dat alle deelnemers in toernooivorm tegen elkaar strijden. Iedere ploeg zal in ieder geval twee maal starten. De starttijden en de tussenliggende tijd worden zoveel mogelijk geoptimaliseerd, gestreefd wordt naar een interval van ruim een uur tot twee uur. Zie ook de pagina ‘hoe werkt het?’.

Bij een groot aantal inschrijvingen worden er twee toernooien gevaren: voor kleine nummers (1x, 2x, 2-) en voor grote nummers (4+, 4-, 4x+, 4x-, 8+) Beide toernooi krijgen dan een eigen dagwinnaar. Wel worden zo veel mogelijk gelijke ploegen in dezelfde voorwedstrijd en herkansing ingedeeld, dat wil zeggen achten bij achten, vieren bij vieren etc.

Er kan slechts worden meegedaan aan 1 van beide toernooien, daar anders de intervallen tussen de starts te klein worden.

De Bedrijfsachten en oud- eerstejaarsachten zullen niet meedoen aan het toernooi, maar een ‘reguliere’ boord-aan-boordwedstrijd zonder startverschil roeien. Datzelfde geld voor het `oud eerstejaars achten’ veld.

De inschrijving verloopt via het KNRB-inschrijfprogramma. Naam, geboortedatum en precieze ploegsamenstelling worden via het systeem ingevuld (controleer of deze gegevens juist zijn!). Bij de indeling van de heats zullen wij de deelnemers zoveel mogelijk bij elkaar indelen.