Inschrijven

Inschrijven kan tot donderdag 11 september 2014 18:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma.

De meest actuele stand van inschrijvingen is te vinden op dezelfde pagina. Mocht het transport van de boten een probleem vormen, neem dan contact op via info@erasmussprints.nl, zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden.

Zorg dat uw wedstrijdcommissaris altijd uw geboortedatum en geslacht vermeldt bij de inschrijving in het KNRB-inschrijfprogramma (ook als u niet in een van de Erasmus Sprints-velden start). Om te kunnen inschrijven dient u te beschikken over een Schone Sport Verklaring.

Mocht er onduidelijkheden bestaan, neem dan contact op met de wedstrijdcommissie via wedstrijd@erasmussprints.nl. In geval van nood kunt u bellen met 06 – 53 294 185.

Let op: de uitgeschreven velden zoals vermeld in het KNRB-inschrijfprogramma kunnen afwijken van de velden die staan genoemd in het evenementennummer van het blad ‘Roeien’.